Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja GJ Medveđak-Kusac

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Medveđak-Kusac“ na području Šumarije Voćin.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Hum Voćinski, Lisičine i Kuzma odnosno Općine Voćin. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 od 2. prosinca do 15. siječnja 2020. godine, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 18. siječnja 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Voćin, Trg gospe Voćinske 4, Voćin.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavog 2, Našice.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi