Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja GJ Slatinske nizinske šume

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Slatinske nizinske šume“ na području Šumarije Slatina. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Grada Slatine.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 23. siječnja 2020. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Slatina, Ante Kovačića 15, Slatina.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavog 2, Našice.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi