Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Zavižan

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Zavižan“ (2022. – 2031.), a kojom gospodari šumarija Krasno , UŠP Senj. Gospodarska jedinica „Zavižan“ nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 21. ožujka 2022. godine do 20. travnja 2022. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 20. travnja 2022. godine u društvenoj prostoriji UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 11,30 sati.

Javni uvidi