Skip links

Javna rasprava za G.J. DOMAČAJ LUG – KOVAČEVAČKI LUG

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „DOMAČAJ LUG – KOVAČEVAČKI LUG“ kojom gospodari Šumarija Karlovac.

Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2029. godine može se obaviti u Šumariji Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, od 7. travnja – 29. travnja 2020. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Karlovac 30. travnja 2020. godine od 10.00 do 12.00 sati.

Napomena: Javni uvid i javna rasprava održat će se uz pridržavanje svih mjera zaštite od širenja COVID – 19.

Javni uvidi