Skip links

Obavijesti o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja GJ s planom upravljanja produčjem ekološke mreže za GJ Titra – Javornik

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Titra -Javornik kojom gospodari Šumarija Saborsko-Plaški.

Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2021. – 31.12.2030. godine.

Javni uvid se može izvršiti u periodu od 30 dana ( od 07.04 do 07.05. 2021. godine) u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 10. svibnja 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama Šumarije Saborsko-Plaški, Slave Raškaj 1. Plaški.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi