Skip links

Obavijest o javnom uvid u prijedlog šumskogospodarskog plana za gospodarsku jedinicu Ceranski lugovi

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova za Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže ( u daljnjem tekstu Plan upravljanja) za gospodarsku jedinicu „Ceranski lugovi”, Šumarije Cerna. Valjanost Plana upravljanja je od 01.01.2020. do 31.12.2029.

Uvid u podatke Plana upravljanja može se dobiti na zahtjevom na e-mail: antun.jaksic@hrsume.hr radnim danom od 07-15 sati., od 15.travnja do 15.svibnja 2020.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci; s naznakom za Odjel za uređivanje šuma.

Obavijest o datumu održavanja Javne rasprave bit će postavljena naknadno (zbog COVID19 krize).

Javni uvidi