Skip links

Obavijest o javnom uvidu u šumskogospodarski plan gospodarske jedinice „Vukovarske dunavske ade“

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova za Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže (u daljnjem tekstu Plan upravljanja) za gospodarsku jedinicu „Vukovarske dunavske ade”, Šumarije Vukovar i Šumarije Ilok. Valjanost Plana upravljanja je od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2029.

Uvid u podatke Plana upravljanja može se dobiti zahtjevom na e-mail: zvonimir.grgljanic@hrsume.hr radnim danom od 07-15 sati od 15. 5. do 15. 6. 2020. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci; s naznakom Odjel za uređivanje šuma.

Obavijest o datumu održavanja javne rasprave bit će postavljena naknadno.

Javni uvidi