Skip links

Javni uvid za gospodarsku jedinicu Savski vrbaci

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno Zakonu o šumama, Zakonu o zaštiti prirode i FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Savski vrbaci“ važnosti od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2029. godine.

Javni uvid u prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Savski vrbaci“ može se izvršiti od ponedjeljka 18. svibnja do četvrtka 18. lipnja 2020.g., svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Velika Gorica.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Velika Gorica na adresi Kneza Branimira 1, 10410 Velika Gorica, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10000 Zagreb odnosno e-mail zagreb@hrsume.hr.

Javna rasprava se planira održati u četvrtak, 18. lipnja 2020. godine s početkom u 10 sati u prostorijama lugarnice Krušak.

Prijedlog će predstaviti djelatnici Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem Davora Bilovića, dipl.ing.šum.

Javni uvidi