Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga osnove gospodarenja za GJ Blatuško Brdo i program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže GJ Rogoljica

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Blatuško brdo“ i Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Rogoljica“ kojima gospodari Šumarija Lipik, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2020. do 31.12.2029. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 21. svibnja 2020. godine u 13.00 sati u konferencijskoj sali Šumarije Lipik, ul. Matije Gupca br. 103, Lipik, ukoliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 30. travnja 2020. do dana 2. lipnja 2020. godine, na adresu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi