Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga osnove gospodarenja za GJ Bastajske šume – Krivaja – Klis

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Bastajske šume – Krivaja – Klisa“ kojom gospodari Šumarija Đulovac, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2020. – 31.12.2029. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 22. svibnja 2020. godine u 13.00 sati u konferencijskoj sali UŠP Bjelovar, Matošev trg br. 4, Bjelovar, ukoliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 30. travnja 2020. do dana 2. lipnja 2020. godine, na adresu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi