Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Izvanredne revizije osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom POKUPSKE ŠUME

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu za gospodarsku jedinicu “POPOV GAJ”, šumarije Glina izrađen je za period važenja od 01.01.2020. do 31.12.2029. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 30.4.2020. do 1.6.2020. u Šumariji Glina u Glini, Mihanovićeva 1 i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 1. lipnja 2020. u 11.00 sati u zgradi šumarije Glina, Mihanovićeva 1.

Primjedbe se daju pismeno na mjestu uvida ili u roku do 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Glina u Glini, Mihanovićeva 1, 44400 Glina ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: sisak@hrsume.hr

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi