Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja GJ Ćeralijske prigorske šume

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Ćeralijske prigorske šume“ na području Šumarije Ćeralije. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Virovitičko – podravskoj županiji na području katastarskih općina: Bokane, Ćeralije, Ivanbrijeg, Macute i Slatinski Lipovac.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8-14 sati.

Javno izlaganje održat će se 9.6.2020. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Ćeralije, Ante Kovačića 15, Slatina.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavog 2, Našice.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi