Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Planina

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Planina“ (2020. – 2029.), a kojom gospodari šumarija Crikvenica , UŠP Senj. Gospodarska jedinica „Planina“ nalazi se na prostoru Primorsko -goranske županije, odnosno na području grada Novog Vinodolskog i općine Vinodolske.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 27. svibnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 26. lipnja 2020. godine u društvenoj prostoriji UŠP Senj,j, Nikole Suzana 27, Senj u 11,00 sati.

Javni uvidi