Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Švičko bilo

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Švičko bilo“ (2020. – 2029.), a kojom gospodari šumarija Krasno , UŠP Senj. Gospodarska jedinica „Švičko bilo“ nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja i grada Otočca.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 27. svibnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 26. lipnja 2020. godine u društvenoj prostoriji UŠP Senj,j, Nikole Suzana 27, Senj u 11,30 sati.

Javni uvidi