Skip links

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Stupničko brdo – Cerje

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Stupničko brdo – Cerje“ kojom gospodari Šumarija Oriovac. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog Osnove gospodarenja s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2029. godine može se obaviti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška od 10. lipnja – 25. lipnja 2020. godine, od 9.00 do 12.00 sati.

Javna rasprava održati će se u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška 26. lipnja 2020. godine od 9.00 do 11.00 sati.

Javni uvidi