Skip links
Urbana šuma Grmošćica

Otvaranje radova na Grmoščici u okviru projekta URBforDAN

Unatoč sve užurbanijem stilu života i ekspanziji životnog prostora stanovnici Grada Zagreba mogu biti ponosni na zelene površine na svom području. Zagrebačke se šume kao manje ili veće cjeline prostiru u sjevernom dijelu grada uglavnom na južnim, jugozapadnim i jugoistočnim obroncima Medvednice. Zagreb također ima 1 park prirode (PP Medvednica) te 8 posebnih rezervata, tri značajna krajobraza te 18 spomenika parkovne arhitekture. One su okružene naseljima i stambenim objektima te se sve više smanjuju njihove površine, što značajno utječe na njihovo funkcioniranje.

  okružena kvartovima Vrapče, Graberje i Kustošija, najveći je šumski kompleks u zapadnom dijelu grada te predstavlja idealan prostor za odmor i rekreaciju građana. Grmošćicu, koja za stanovnike kvartova koji ju okružuju predstavlja mjesto za odmor, opuštanje i rekreaciju, također su prepoznali i ljubitelji aktivnosti u prirodi poput biciklista koji su na tom prostoru napravili improvizirane staze za tzv. downhill.

Upravljanje općekorisnim funkcijama Park šume Grmošćica provodi se kroz Osnove gospodarenja dugi niz godin, a ovim projektom Hrvatske šume će unaprijediti upćekorisnu funkciju edukacije i rekreacije. Osim izrađenog prijedloga integriranog pristupa gospodarenju urbanim i periurbanim šumama koristeći se pozitivnom i dosadašnjom praksom gospodarenja Park šumama grada Zagreba, 6. srpnja 2020. Hrvatske šume su započele sa ugradnjom planiranog sadržaja sukladno potrebama svih građana grada Zagreba, lokalnog stanovništva te ljubitelja aktivnosti u prirodi što uključuje aktivnosti opremanja šume Grmoščica urbanom opremom, edukacije u “zelenoj učionici”, intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih i periurbanih šuma.

Aktivnosti uključuju uređenje i uspostavu ulaza u Grmošćicu, opremanje šume urbanom opremom koja uključuje stepenice, mostove, rukohvate, koševe za smeće i oznake te stolove i klupe na samom vidikovcu. Uredit će se i označiti tri biciklističke staze različite težine za izvođenje spusta, postavljanje retardera na biciklističke staze radi sigurnosti korisnika te odvajanje svih staza kako bi se osigurala sigurnost svih korisnika šume. Također postavit će se info ploče i oznake, izradit će se i urediti poučna staza i opremiti nogometno igralište. Organizirat će se edukacije u “zelenoj učionici”, intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih šuma, ali i istraživačke aktivnosti poput istraživanja i prezentacije potencijala budućeg razvoja i upravljanja Grmoščicom.

Dodana vrijednost Projekta koju su Grad Zagreb i Hrvatske šume zajedno prepoznali je potencijal koji imaju šume u Gradu Zagrebu s važnim ekološkim i društvenim vrijednostima te slobodno možemo reći da su oni započeli razvoj urbanog šumarstva, osobito u operativnoj komponenti, a najveća vrijednost je visoka kvaliteta zaštite i održivog upravljanja urbanim šumama na području Grada Zagreba, visokokvalitetna interpretacija prirodne i kulturne baštine za građane (edukacije) i posjetitelje (turizam) te unaprijeđen potencijal ovih područja u segmentima rekreacije i zdravih načina života. Također će se unaprijediti komunikacija i suradnja između upravitelja urbanih šuma, njihovih korisnika i vlasnika.

Urbane šume se smatraju „plućima grada“ i one predstavljaju atraktivna područja za turiste te osiguravaju visoku kvalitetu života građanima kroz pružanje mogućnosti za boravak u prirodi i rekreaciju.

URBforDan logo
Zagreb logo