Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom Križevačke prigorske šume

Uprava šuma Podružnica Koprivnica (Odjel za uređivanje šuma) obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Križevačke prigorske šume“ (2020. – 2029.), a kojom gospodari Šumarija Križevci, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

Gospodarska jedinica Križevačke prigorske šume nalazi se na prostoru Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području grada Križevci, općine Sv. Petar Orehovec i općine Gornja Rijeka.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 15. lipnja 2020. do 16. srpnja 2020. godine u prostorijama Šumarije Križevci, Kralja Tomislava 114, Križevci, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javno izlaganje održat će se dana 17. srpnja 2020. godine (petak) u prostorijama Lugarnice Kosturač u 10,00 sati.

Javni uvidi