Skip links

Javni uvid i javna rasprava za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Veliki Smolnik

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Veliki Smolnik“ kojom gospodari šumarija Novi Vinodolski.

Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2020.-31.12.2029. godine. Javni uvid se može izvršiti od 01.07.2020. do 30.07.2020. godine u UŠP Senj, Odjel za uređivanje šuma, Nikole Suzana 27, Senj od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom.

Javna rasprava održati će se dana 31. srpnja 2020. godine  u  UŠP Senj,  Šumarija Novi Vinodolski, Korzo Vinodolskog zakona 25, 51250 Novi Vinodolski u 10,00 sati.

Javni uvidi