Skip links

Javni uvid u nacrt plana upravljanja te ujedno programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Proština

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma te Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13. i 15/18.), da su radovi na izradi Nacrta Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Proština“, s važnošću od 2020. – 2029. godine, na području šumarije Pula završeni.

Javni uvid moći će se izvršiti od 25. kolovoza do 24. rujna 2020. godine u prostorijama Šumarije Pula, Šijanska cesta 12. Uvid je moguć svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama koje su na snazi.

Javna rasprava održati će se 29. rujna 2020. godine u prostorijama Šumarije Pula, Šijanska cesta 12. u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, Odjel za uređivanje šuma, do 5.10.2020.

Javni uvidi