Skip links

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite šuma

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite šuma započelo je 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije odlučeno da se prvi dani proljeća slavi kao Svjetski dan šuma. Ideju je podržala i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) smatrajući kako će ta manifestacija doprinijeti povećanju svijesti o važnosti i očuvanju šuma. Tako se više od četrdesetak godina diljem svijeta 21. ožujka slave šume i njihov doprinos cjelokupnoj ljudskoj zajednici.

Šume, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku imaju njezinu osobitu zaštitu.

Hrvatske šume d.o.o. koje gospodare i upravljaju šumama brinu se kako bi se što bolje očuvalo to najveće državno blago. U sklopu Svjetskog dana zaštite šuma pokrenuli smo tako niz akcija kako bi podigli svijest o važnosti šuma osobito među mlađim naraštajima. Tako će se diljem Hrvatske održati niz predavanja i posjeta vrtićima i školama. Isto tako će se omogućiti posjet pojedinim šumarijama gdje će djeca moći posaditi svoje prve sadnice drveća.

U Delnicama će se 20. ožujka održati predstava za djecu „Živ,živ,živ“ u Radničkom domu s početkom u 10 sati. 21. ožujka će se na prostoru grada izložiti drvena skulptura „Prirodni omjer“ goranske kiparske radionice u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatskih šuma.

Uprava šuma podružnica Sisak organizira posjet pedesetak djece iz dviju osnovnih škola lovačkoj kući Brezovica, odakle će nastaviti svoj obilazak šuma.

U Koprivnici se organiziraju kratki izleti u šumu za djecu predškolske i školske dobi gdje će ih šumari dodatno educirati o važnosti šuma i što se radi u njima.

U Senju se već tradicionalno svake godine doniraju sadnice školama, te će tako ove godine 220 sadnica podijeliti prvašićima iz osnovne škole u Crikvenici.

Ogranak Hrvatskog šumarskog društva u Slavonskom Brodu organizirati će radionice na temu šume te šumskog biljnog i životinjskog svijeta u jednom vrtiću i jednoj osnovnoj školi. Pokloniti će i prigodne hortikulturne sadnice koje će zajedno sa djecom zasaditi u njihovom dvorištu.

Novogradiški ogranak Hrvatskog šumarskog društva također namjerava posjetiti jedan vrtić i gimnaziju. U Hrvatskom institutu Jastrebarsko cijepiti će plemke na uzgojene hrastove podloge, te će tim činom osnovati autentičnu genetsku bazu biljaka proizvedenih od plemki najvećeg lužnjakovog stabla u ovom dijelu Europe.

U Vinkovcima će Hrvatsko šumarsko društvo u tjednu od 19. do 23. ožujka organizirati pregršt aktivnosti. Tako su raspisali natječaj za dječje likovne i literarne radove na temu šume. Posjetiti će vrtiće i škole te će tamo održati predavanja o značenju šuma. Planiraju i izradu te postavljanje kućica za ptice oko lovačkih kuća.

Ovim putem želimo probuditi ekološku svijest kod ljudi o vrijednosti šuma i važnosti njihova očuvanja.

Stara kineska izreka kaže:

„Najbolje vrijeme da posadiš stablo bilo je prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme – je sad!“.