Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga osnove gospodarenja za GJ Suhopoljsko-Virovitičke nizinske šume

Uprava šuma Podružnica Slatina obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Suhopoljsko-virovitičke nizinske šume“ kojom gospodare Šumarija Suhopolje i Šumarija Virovitica. Navedeni prijedlog šumskogospodarskog plana je izrađen za period važenja od 01.01.2022. – 31.12.2031. godine. Gospodarska jedinica nalazi se u Virovitičko – podravskoj županiji na području grada Virovitice i općina Suhopolje, Gradina, Špišić Bukovica i Lukač.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog osnove gospodarenja vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 14. veljače 2022. godine do 17. ožujka 2022. godine u prostorijama šumarije Suhopolje, Ul. Andrije Hebranga 1, Suhopolje i šumarije Virovitica, Vinkovačka cesta 8, Virovitica, radnim danom od 10:00-13:00 sati. Osobe zadužene za sve upite su upravitelj šumarije Suhopolje Mario Bago i upravitelj šumarije Virovitica Mario Kutija.

Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 17.03.2021. godine u 10:00 sati u prostorijama šumarije Suhopolje.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida i u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Slatina, Odjela za uređivanje šuma, A. Kovačića 15, 33520, Slatina.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi