Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja GJ Đurđenovačke nizinske šume

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Program gospodarenja gospodarske jedinice „Đurđenovačke nizinske šume“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na podučju Šumarije Đurđenovac.

Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Osječko – baranjskoj županiji na području katastarskih općina: Beljevina, Bokšić, Breznica Našička, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Klokočevci, Kućanci, Našice, Pribiševci i Šaptinovci.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, Trg Izidora Kršnjavija 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 12. travnja 2021. godine.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavija 2, Našice. Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi