Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga osnove gospodarenja za GJ Miletina rijeka

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za GJ „Miletina rijeka“ kojom gospodari Šumarija Lipik, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2021. – 31.12.2030. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 12. travnja 2021. godine u 13.00 sati u konferencijskoj sali Šumarije lipik, ul. Matije Gupca  br. 103, Lipik, ukoliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 29. ožujka 2021. do dana  07. svibnja 2021. godine, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi