Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „GoranskaDobra

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Goranska Dobra“ na području Šumarije Vrbovsko. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Primorsko – goranskoj, na području dijelova katastarskih općina Brod Moravice, Gomirsko Vrbovsko, Moravice, odnosno općine Brod Moravice i grada Vrbovsko.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana (22.04. do 07.05.2021.)  od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Delnice, Supilova 32., u Delnicama, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 24. 05. 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, UŠP Delnice, Supilova 32., Delnice.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi