Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže Jadovno – Jazbine

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jadovno – Jazbine“ na području Šumarije Gospić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina D. Pazarište, Bužim, B. Oštarije, Smiljan, Trnovac, Brušane, D. brdo, L. Novi, Gospić, odnosno Grada Gospića.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (22.4. do 23.05.2021.) od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 24. svibnja 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gospić, u Gospiću, Kaniška 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi