Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Umoli

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrada Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Umoli“ na području Šumarije Vrbovsko. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Primorsko – goranskoj, na području dijelova katastarskih općina Brod Moravice, Blaževci, Klanac, Lukovdol, Plemenitaš, Razdrto, Završje, Severin na Kupi odnosno općine Brod Moravice i grada Vrbovsko.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (23.04. do 22.05.2021.) od objave ovoga oglasa u u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Delnice, Supilova 32., u Delnicama, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 24.05.2021. godine u 11:00 sati u u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, UŠP Delnice, Supilova 32., Delnice. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi