Skip links

Javni uvid i javno izlaganje prijedloga Osnove gospodarenja GJ Slatinske prigorske šume

Uprava šuma Podružnica Slatina obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Slatinske prigorske šume“ na području Šumarije Slatina.

Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Virovitičko – podravskoj županiji na području katastarskih općina: Bistrica, Bokane, Ćeralije, Donje Kusonje, Donji Meljani, Gornja Bukovica, Gornje Kusonje, Ivanbrijeg, Kozice, Krasković, Lukavac, Mikleuš, Nova Bukovica, Podravska Slatina, Radosavci, Sladojevci i Slatinski Lipovac.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Slatina, u Slatini A. Kovačića 15 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8-14 sati.

Javno izlaganje održat će se 28.4.2021. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Slatina, Ante Kovačića 15, Slatina.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Slatina, Odjel za uređivanje šuma, A. Kovačića 15, Slatina.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi