Skip links

Održan prvi radni sastanak partnera na temu provedbe projekta Skriveni krajolici

Putem videolinka održan je prvi radni sastanak članova projekta Skriveni krajolici (Hidden landscapes). Uslijed trenutne epidemiološke situacije projektni partneri iz Mađarske su sudjelovali u prvom dijelu sastanka putem Zoom platforme, dok se drugi dio sastanka odvijao u gradskoj vijećnici Općine Bilje s predstavnicima iz Hrvatske.

Projekt Hidden landscape se financira iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020., komponente: 2.1.2 Turističke atrakcije.

Hrvatske šume će Kroz projekt će uspostaviti edukacijski centar (škola na otvorenom) u krugu lovačke kuće Zlatna Greda s popratnim sadržajima poput dječjeg igrališta, informativnih ploča i staza. Također će biti izgrađena poučna staza „Guščara“ s obnovljenim drvenim mostom i novim tehničkim objektima (čeke, hranilice, sjenice, klupe, stolovi) duž cijele staze. Zahvati građevinske rekonstrukcije obuhvatit će cijelo naselje Zlatna Greda u okviru kojeg će biti obnovljene/konzervirane zgrade naselja, uklonjene ruševine, hortikulturno uređene zelene površine s parkom u centru naselja, postavljena solarna rasvjeta, poučne staze oko naselja, nadstrešnice, odmorišta i info ploče. U okviru projekta biće nabavljena oprema za održavanje uređenih zelenih površina (malčer).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.699.946,78 EUR dok je vrijednost projekta za HŠ d.o.o. 540.169,40 EUR. Projekt se financira s 85 % iz EU sredstava.

Sastanak je otvorio predstavnik glavnog partnera Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, voditelj projekta Dinko Pešić. Trocsanyi Balazs je prezentirao aktivnosti na projektu koji slijede, u tijeku je priprema tehničke dokumentacije. Ivana Plaščak je prezentirala aktivnosti vezane za zaštićeno područje Biljske stepe i najavila izvjesne promjene u planiranim aktivnostima. U ime UŠP Osijek koja provodi projekt za Hrvatske šume govorila je Mirjana Polimac, koja je informirala o pripremnim aktivnostima Hrvatskih šuma d.o.o. vezane za postupak javne nabave.

Cilj projekta je unaprijediti te obogatiti turističku ponudu u mađarsko-hrvatskom pograničnom području razvijanjem nove eko turističke ponude u zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini Baranje. U projekt su uključene 4 zaštićena područja – Park prirode Kopački rit, biljska stepa – spomenik prirode i naselje Zlatna Greda u Hrvatskoj, te planina Mecsek u Mađarskoj.

Duna-Drava nemzeti park logo
Općina Bilje logo
Zeleni Osijek logo