Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja za GJ Vrbovečke prigorske šume

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za GJ „Vrbovečke prigorske šume“ kojom gospodari Šumarija Vrbovec, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2021. – 31.12.2030. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 03. svibnja 2021. godine u 13.00 sati u Viječnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, u koliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 19. travnja 2021. do dana  24. svibnja 2021. godine, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi