Skip links

Obavijest o javnom uvidu završnih radova za Šumskogospodarske planove na području UŠP Delnice

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova za  Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Delnice” s  planom upravljanja područjem ekološke mreže (u daljnjem tekst Program), Šumarije Delnice. Valjanost Programa je od 01.01.2021. do 31.12.2030.

Uvid u podatke Programa može se dobiti na broj telefona 051/ 829-727 radnim danom od 10-12 sati. od 10. svibnja do 11. lipnja 2021.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice ili na mail adresu usdel.uredjivanje@hrsume.hr . Javna rasprava bit će održana naknadno.

Javni uvidi