Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ŠAMARICA 2

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “ŠAMARICA 2”, šumarije Petrinja izrađen je za period važenja od 01.01.2021. do 31.12.2030. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 7.5.2021. do 7.6.2021. u Šumariji Hrvatska Kostajnica, Gordana Lederera 60 (zbog oštećenosti u potresu i trenutne neupotrebljivosti zgrade šumarije Petrinja) i u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 7. lipnja 2021. u 11.00 sati u zgradi šumarije Hrvatska Kostajnica. Primjedbe se daju pismeno na mjestu uvida ili u roku do 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Petrinja, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: sisak@hrsume.hr ;

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave

Javni uvidi