Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja za GJ Pakračka Gora – Zapadni Papuk s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja za GJ „Pakračka gora-Zapadni Papuk“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže kojom gospodari Šumarija Pakrac, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2021. – 31.12.2030. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 10. lipnja 2021. godine u 13.00 sati u konferencijskoj sali Šumarije Pakrac, Ulica križnog puta br. 20. Pakrac., u koliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 30. lipnja 2021. godine, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi