Skip links

Javni uvid za za gospodarsku jedinicu Trstika

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Trstika“ kojom gospodari Šumarija Novska. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2030. godine može se obaviti u Šumariji Novska, Zagrebačka ulica 39, od 21. svibnja – 21. lipnja 2021. godine, od 9.00 do 12.00 sati.

Javna rasprava održati će se u Šumariji Novska 24. lipnja 2021. godine od 8.00 do 10.00 sati.

Javni uvidi