Skip links

Javna rasprava i javni uvid prijedloga Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kujnjak-Rakovac-Mačkovac

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Vinkovci, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Kujnjak-Rakovac-Mačkovac“ kojom gospodari Šumarija Đakovo, UŠP Osijek.

Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u podatke Osnove gospodarenja može se dobiti zahtjevom na e-mail: antun.jaksic@hrsume.hr radnim danom od 07-15 sati, od 02. lipnja do 17. lipnja 2020. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci; s naznakom za Odjel za uređivanje šuma.

Javna rasprava održati će se u Šumariji Đakovo, ul. J. Palmotića 18, 31400 Đakovo, 17. lipnja 2021. godine u 9.00 sati.

Javni uvidi