Skip links

Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Radinje

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Radinje“ kojom gospodari Šumarija Nova Kapela.

Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2030. godine može se obaviti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška od 26. svibnja – 26. lipnja 2021. godine, od 9.00 do 12.00 sati.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku ( za vrijeme trajanja uvida) dostaviti na adresu: UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška 35400.

Javna rasprava održati će se u Šumariji Nova Kapela 28. lipnja 2021. godine od 12.00 do 14.00 sati.

Javni uvidi