Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Gornji Zagon

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Gornji Zagon (2021. – 2030.), a kojom gospodari šumarija Crikvenica, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Gornji Zagon nalazi se na prostoru Primorsko-goranske županije, odnosno na području grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 28. svibnja 2021. godine do 29. lipnja 2021. godine u prostorijama šumarije Crikvenica, Kotorska 48., 51260 Crikvenica radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 29. lipnja 2021. godine U 09:30 sati  u  prostorijama Vinodolske općine, na adresi Bribir 34., 51253 Bribir.

Javni uvidi