Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Viševica

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Viševica (2021. – 2030.), a kojom gospodari šumarija Crikvenica, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Viševica nalazi se na prostoru Primorsko-goranske županije, odnosno na području Općine Vinodolske općine, Općine Mrkopalj i Općine Fužine.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 28. svibnja 2021. godine do 29. lipnja 2021. godine u prostorijama šumarije Crikvenica, Kotorska 48., 51260 Crikvenica radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 29. lipnja 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Vinodolske općine, na adresi Bribir 34, 51253 Bribir.

Javni uvidi