Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Repaš – Gabajeva greda“

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu REPAŠ-GABAJEVA GREDA (2021. – 2030.), a kojom gospodari šumarija Repaš, UŠP Koprivnica. Površina gospodarske jedinice REPAŠ-GABAJEVA GREDA utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je  4189,12 ha.

Gospodarska jedinica podijeljena je na 73 odjela i 468 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Koprivničko-Križevačke županije (tj. na području općine Gola: 3259,18 ha, općine Hlebine: 370,81 ha, općine Molve: 357,46 ha i općine Novo Virje: 201,67 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 28. lipnja 2021. godine do 30. srpnja 2021. godine u prostorijama šumarije Repaš, Vladimira Nazora 16, Ždala, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 1. rujna 2021. godine (srijeda) u prostorijama šumarije Repaš, Vladimira Nazora 16, Ždala, u 9,00 sati.

Javni uvidi