Skip links

Studijsko putovanje u Francusku u sklopu projekta ROSEWOOD 4.0

U sklopu ROSEWOOD4.0 projekta Nacionalni centar za šume – regija Akvitanija iz Francuske organizirao je 2. Studijsko putovanje Centra za srednje-zapadnu Europu.

Studijsko putovanje se održalo od 20.-23. rujna 2021. godine u Bordeaux i Mimizanu, Francuska u sklopu FOREXPO sajma na kojem sudjeluje preko 400 izlagača iz područja šumarstva i drvne industrije. Uz posjet sajmu, ciljevi ovog studijskog putovanja su bili povećanje suradnje B2B, prijenos znanja i širenje najboljih praksi mobilizacije drva. Radni dio je organiziran kao hibridni sastanak, uživo i online, u skladu sa COVID-19 mjerama, a prisustvovali su predstavnici svih 5 HUB-ova iz cijele Europe.

Hrvatske šume d.o.o. aktivno su sudjelovale u provedbi projekta te su prepoznate kao subjekt izvrsnosti u ovom segmentu poslovanja pri čemu je aplikacija „Javni podaci o šumama“ odabrana kao primjer dobre prakse u Republici Hrvatskoj.

Na 2. Studijskom putovanju ispred Hrvatskih šuma sudjelovali su Blaž Štefanek – Rukovoditelj Službe za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte i Danijel Cestarić – koordinator za EU projekte, a putovanje je bilo u organizaciji Centra kompetencija Vinkovci kao Voditelja centra za jugoistočnu Europu (South-East Europe Hub).

Prvoga radnoga dana posjetili smo Dune du Pilat koja je najviša pješčana dina u Europi, visine oko 110 m i neprestano se širi na okolno šumsko područje privatnih šumoposjednika stvarajući im velike probleme u gospodarenju šumama. U nastavku dana predstavljeni su izvještaji (od WP1 do WP4), a prezentacije su održali Anthony Salingre (Steinbeis 2i GmbH – projekt menadžer), Uwe Kies (InnovaWood), Marie-Charlotte Hoffmann (PROJEKTkompetenz.eu GmbH), Gerard Fernandez (EFI’s Mediterranean Facility (EFIMED)). Na kraju je održan sastanak Savjetodavnog odbora.

Idućega dana u sklopu stručne radionice na izložbenom štandu FOREXPO sajma prezentacije su održali Anthony Salingre (Steinbeis 2i GmbH – projekt menadžer), Henri Husson (CNPF – Nacionalni centar za šumska dobra), te je prikazan kratki filma nastao u sklopu ROSEWOOD4.0 projekta o Hrvatskim šumama i aplikaciji „Javni podaci o šumama“ nakon čega je predstavnik Hrvatskih šuma Danijel Cestarić kroz 10-minutno izlaganje prezentirao tvrtku te specifične poslovne aktivnosti vezane uz tematiku ovoga projekta.

Posjetom FOREXPO sajmu nastavljeno je studijsko putovanje, gdje smo u prirodnom okruženju šume mogli vidjeti veliki broj izlagača različite šumske opreme, uređaja i strojeva, od kojih su mnogi imali pokazne radnje uživo.