Skip links

LD Muljava ponovno na listi najboljih restorana

Priznanje za dobar rad Lovačkog doma Muljava dolazi i od strane gostiju i od strane struke pa je Muljava opet na listi najboljih.

Svečanost dodjele plaketa za ulazak na listu i knjigu „100 vodećih restorana Hrvatske 2021/2022“ održana je 8. listopada u Rijeci, a ispred restorana LD Muljava primila ju je voditeljica objekta Dijana Benko.

Nagrada je ovo restoranima koji su uspjeli svoje goste potaknuti na glasanje i preporuku jer je jasno koliko je rada na zadovoljstvu gostiju potrebno da bi oni preporučili restoran.

Prvi dio glasanja provode gosti online, zatim voditelji restorana iz cijele Hrvatske daju svoje preporuke, a završnu riječ ima Časni odbor projekta.

U izboru za 2020. godinu sudjelovalo je preko 2400 restorana. Svake godine tiska se novi Vodič kroz 100 vodećih hrvatskih restorana s detaljima o nagrađenim restoranima.

Priznanje je to koju od 1995. godine dodjeljuje udruga Gastronaut s ciljem poticanja kvalitete u ugostiteljstvu. Tijekom 26 godina projekta u Restaurant Croatica uvršteno je ukupno 497 restorana, a titulu je svih 26 godina obranilo samo njih šest.

Muljava titulu osvaja već devet godina, praktički od početaka njenog aktivnog djelovanja. Za istaknuti je da je puno teže ostati na listi najboljih duži niz godina nego prvi puta ući na listu. Gosti ne žele samo da ih svaki puta dočeka očekivana kvaliteta nego da cjelokupna ponuda raste, što uz kvalitetnu, raznovrsnu i kreativnu hranu uključuje i primjereno uređen ambijent i okoliš.