Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja s Planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu Varoški lug

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Program gospodarenja s Planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“ kojom gospodari Šumarija Vrbovec, UŠP Bjelovar. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2022. – 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 12. travnja 2022. godine u 13.00 sati u Lugarnici Fuka, selo Fuka br 52, u koliko bude moguće s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 21. 3. 2022. do dana  22. 4.  2022. godine, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Javni uvidi