Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Istočni Resnik

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „ISTOČNI RESNIK“ na području Šumarije Gračac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj i Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Bruvno, Deringaj, Tomingaj, Smokrić, Komić, Štikada, Ričice, Gračac i Rudopolje Bruvanjsko, odnosno Općina Udbina, Lovinac i Gračac.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (20.4. do 20.5.2022.) od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 20. svibnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gračac, Dr. Mile Budaka 21, 23440, Gračac.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 30 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi