Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže „SMRDLJIVAC-KOM

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „SMRDLJIVAC-KOM“ na području Šumarije Gračac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Duboki Dol, Kom, Palanka, Velika Popina i Vrelo, odnosno Općine Gračac.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (20.04. do 20.05.2022.) od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 20. svibnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gračac, u Gračacu, Dr. Mile Budaka 21.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 30 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi