Skip links

Javna rasprava za GJ Sjeverna Babja Gora (2020. – 2029.)

Hrvatske šume UŠP Požega daje na uvid prijedlog Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Sjeverna Babja Gora“ kojom gospodari šumarija Požega.

Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Sjeverna Babja Gora“ od 27. 04. do 27. 05. 2020. godine u prostorijama odjela za uređivanje šuma Požega, UŠP Požega, (MILKE TRNINE 2; POŽEGA) svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

Zbog trenutne situacije i epidemioloških mjera nismo u mogućnosti održati javnu raspravu stoga Vas molimo da Primjedbe i prijedloge u pismenom obliku dostavite u UŠP Požega ili e-mail: uspoz@hrsume.hr .

Javni uvidi