Skip links

Javni uvid i javno izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Skrad-Rudač s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Skrad- Rudač” s  planom upravljanja područjem ekološke mreže (u daljnjem tekst Plan upravljanja), Šumarije Skrad. Plan upravljanja je  izrađen za period od 01.01.2022. do 31.12.2031.

Uvid u podatke Plana upravljanja može se izvršiti u periodu od 27.04.2022. do 1.06.2022. u prostorijama Uređivanja šuma u Delnicama, Supilova 32, radnim danom od 11-13 sati ili  na broj telefona 051/ 829-727.

Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice ili na mail adresu usdel.uredjivanje@hrsume.hr .

Javno izlaganje za predmetni Plan upravljanja održat će se 02.06.2022. od 10-12 sati u prostorijama šumarije Skrad.

Javni uvidi