Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Maslovara

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “MASLOVARA”, šumarije Gračac izrađen je za period važenja od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 12.5.2022. do 13.6.2022. u Šumariji Gračac na adresi Nikole Tesle 21, 23440 Gračac radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 14. lipnja 2022. u 9.00 sati u zgradi šumarije Gračac.

Primjedbe se daju pismeno na mjestu uvida ili u roku do 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Gračac, Nikole Tesle 21, 23440 Gračac ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Odjel za uređivanje šuma, Lazinska 41, 10000 Zagreb ili na e-mail: zagreb@hrsume.hr 

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi