Skip links

Obavijesti o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja GJ s planom upravljanja produčjem ekološke mreže za GJ: Mala Javornica, Čungar, Bitoraj i Crni Vrh

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Mala Javornica“, „Čungar“, „Bitoraj“ i „Crni Vrh“, kojima gospodari Šumarija Drežnica, UŠP OGULIN.

Navedeni šumskogospodarski planovi  su  izrađeni za period važenja od 1.1.2022. – 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti u periodu od 30 dana ( od 04.04 do 04.05. 2022. godine) u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 05. svibnja  2022. godine s početkom u u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Drežnica , Centar 9. Drežnica.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.  Molimo sve zainteresirane strane da se prilikom javnog uvida i javne rasprave pridržavaju važećih mjera protiv COVID-19.

Javni uvidi