Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ZRINSKA BRDA

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “ZRINSKA BRDA”, šumarije Dvor izrađen je za period važenja od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 9.5.2021. do 9.6.2021. u Šumariji Dvor na adresi Ulica Ante Starčevića 12, 44440 Dvor i u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 9. lipnja 2022. u 11.00 sati u zgradi šumarije Dvor.

Primjedbe se daju pismeno na mjestu uvida ili u roku do 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Dvor, Ulica Ante Starčevića 12, 44440 Dvor ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: sisak@hrsume.hr

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma u roku 60 dana od dana objave.

Javni uvidi