Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ĆORKOVAČA-KARLICE

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “ĆORKOVAČA-KARLICE”, šumarije Rujevac izrađen je za period važenja od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 9.5.2021. do 9.6.2021. u Šumariji Rujevac na adresi Rujevac 15, 44440 Dvor i u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 9. lipnja 2022. u 9.00 sati u zgradi šumarije Rujevac.

Primjedbe se daju pismeno na mjestu uvida ili u roku do 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rujevac, Rujevac 15, 44440 Dvor ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: sisak@hrsume.hr

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi