Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja GJ Miholjačke podravske šume

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u tijeku izrada Programa gospodarenja gospodarske jedinice „Miholjačke podravske šume“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Donji Miholjac.

Navedena gospodarska jedinica nalazi se u  Osječko – baranjskoj županiji na području katastarskih općina: Črnkovci, Donji Miholjac, Podravska Moslavina, Podravski Podgajci, Sveti Đurađ i Viljevo.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, Trg Izidora Kršnjavija 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 10. svibnja 2022. godine u 9:00 sati u prostorijama šumarije Donji Miholjac. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavija 2, Našice.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi